↑ Επιστροφή σε ΠΙΣΙΝΕΣ

Εκτύπωσέ το Σελίδα

ΠΙΣΙΝΕΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

1η φάση
Σχεδιασμός – Χάραξη επί φυσικού εδάφους – Λήψη υψομετρικών σημείων
Διάρκεια: 1 ημέρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η φάση
Εκσκαφή
Διάρκεια: 1-2 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η φάση
Σκυροδέτηση
– Κατασκευή εξωτερικού ξυλότυπου (καλούπι) – Τοποθέτηση οπλισμού (σιδέρωμα)
– Σκυροδέτηση (μπετά) πυθμένα
– Κατασκευή εσωτερικού ξυλότυπου, εντοιχιζόμενων υδραυλικών και ηλεκτρικών δικτύων
– Σκυροδέτηση τοιχείων
Διάρκεια: 5-10 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η φάση
Σκυροδέτηση
Σκυροδέτηση περιμετρικού διαδρόμου
Διάρκεια: 2 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η φάση
Τοποθέτηση επιχείλιου (στέψης), υδρομονώσεις δεξαμενής και τοποθέτηση εσωτερικής επένδυσης (υαλοψηφίδα-πλακάκι)
Διάρκεια: 3-5 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6η φάση
Συνδέσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Διάρκεια: 1-2 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7η φάση
Τοποθέτηση επένδυσης περιμετρικού διαδρόμου (πέτρα, μάρμαρο, βοτσαλόπλακα κλπ)
Διάρκεια: 3-5 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική διάρκεια κατασκευής 3-6 εβδομάδες ανάλογα με το μέγεθος.

 

 

 

 

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.globalpools.gr/el/%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%cf%83/%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%83/